เนื่องในวันวิสาขบูชา 26 พฤษภาคม 2564 เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติคือ
“วันสำคัญของโลก” (Vesak Day) ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แก่ วันประสูติ ตรัสรู้ และเข้าสู่ปรินิพพาน
? กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก เริ่มเวลา ๑๒.๐๙ น.
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ ที่ www.เวียนเทียนออนไลน์.com ?
.
.
.
Zeno Collagen Thailand
@ZenoCollagenThailand · เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ