พูดจาเหมือนดอกไม้ นิสัยเหมือนดอกทอง ? | Petals fall, bu

พูดจาเหมือนดอกไม้ นิสัยเหมือนดอกทอง ? | Petals fall, but thorns remain 🖤😈🥀🔥

#INANNOYOU #แนนโน๊ะ #GirlFromNowhereNetflix #เด็กใหม่2

INANNOYOU ,แนนโน๊ะ ,GirlFromNowhereNetflix ,เด็กใหม่2

คิทตี้ ชิชา อมาตยกุล | ขอบคุณภาพจาก ig NANNO | KITTYCHICHA AMATAYAKUL @kittychicha
Translate by GOOGLE