“อย่าหมดไฟ” ไม่มีใครเติมไฟให้เราได้ นอกจากตัวเราเอง
กร

“อย่าหมดไฟ” ไม่มีใครเติมไฟให้เราได้ นอกจากตัวเราเอง🔥
กรกนก สุวรรณบุตร


ตั๊ก กรกนก สุวรรณบุตร | ขอบคุณภาพจาก เฟสบุ๊ค Kornkanok Suwanbut