#เงินเดือน ไม่เคยลด ติ๊บก็ไม่เคยขาด เช่นกัน…

#เงินเดือน ไม่เคยลด ติ๊บก็ไม่เคยขาด เช่นกัน…

ตั๊ก กรกนก สุวรรณบุตร… ขอบคุณภาพจาก เฟสบุ๊ค Kornkanok Suwanbut