𝑺𝒉𝒐𝒓𝒕 𝒉𝒂𝒊𝒓, 𝒅𝒐𝒏𝒕 𝒄𝒂𝒓𝒆
– ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์

𝑺𝒉𝒐𝒓𝒕 𝒉𝒂𝒊𝒓, 𝒅𝒐𝒏𝒕 𝒄𝒂𝒓𝒆💇🏻‍♀️


ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์ | ขอบคุณภาพจาก ig ✦ 𝐃𝐔𝐄 𝐀𝐑𝐈𝐒𝐀𝐑𝐀 𝐓𝐇𝐎𝐍𝐆𝐁𝐎𝐑𝐈𝐒𝐔𝐓 ✦ @duearisara
Translate by GOOGLE