อะไรที่เกิดขึ้นแล้ว อย่าถามว่าทำไม ให้ถามว่าทำยังไงต่อ……

อะไรที่เกิดขึ้นแล้ว อย่าถามว่าทำไม 🤘🏻ให้ถามว่าทำยังไงต่อ…

– – – – – – – – – –

Hashtag :
via : ตั๊ก กรกนก สุวรรณบุตร