ฉากนี้สงสารพระมเหสีมากๆ ถูกโดนวางยา ไม่อยากให้ฝ่าบาทรู้เพราะ

ฉากนี้สงสารพระมเหสีมากๆ ถูกโดนวางยา ไม่อยากให้ฝ่าบาทรู้เพราะไม่อยากให้ราชสำนักวุ่นวาย 😭😭😭 #TheCrownedClown

ขอบคุณภาพและเรื่องราวโดยคุณ Rungtiwa Pikulthong