องค์หญิงช็องมย็องลงโทษนางในโช (ต่อมาได้เป็นสนมคนโปรดของพระเจ

องค์หญิงช็องมย็องลงโทษนางในโช (ต่อมาได้เป็นสนมคนโปรดของพระเจ้าอินโจ) โทษฐานตบหน้าซังกุงอาวุโสของพระพันปีอินมก

[fb_vid id=”1128379941017049″]

ขอบคุณภาพและเรื่องราวโดยคุณ Pvorn Ssn