#เกียมทิชชู่รอเลย

?
#theprincessman

ขอบคุณภาพและเรื่องราวโดยคุณ กอ หญ้า