เราอยากถามว่าพระเอกเรื่องนี้ชื่อไรหรอค่ะ?

เราอยากถามว่าพระเอกเรื่องนี้ชื่อไรหรอค่ะ?

ขอบคุณภาพและเรื่องราวโดยคุณ แก้ว ไม่ประสงค์จะระบุ