เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ? แล้วเรื่องนี้สนุกไหมคะ?

เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ? แล้วเรื่องนี้สนุกไหมคะ?

ขอบคุณภาพและเรื่องราวโดยคุณ ชยากร ถวาย