แค่ยิ้มให้กัน

?
#SongJoongKi #vincenzo

ขอบคุณภาพและเรื่องราวโดยคุณ Tarn Thitiworrada