โดนมองด้วยสายตาแบบนี้

เป็นเราก็คงเซกลับบ้านไม่ถูก?
#LeeJongSuk ?

ขอบคุณภาพและเรื่องราวโดยคุณ ดีให้เก็บ เจ็บให้จำ